Jämförelserapport över samkommunernas investeringsspecifikationer

Med nedanstående rapport kan du jämföra saldona för valda utgiftstyper på konton i externa investeringsspecifikationer för de samkommuner du valt.