Jämförelserapport över samkommunernas balansräkningar

Med nedanstående rapport kan du jämföra balansräkningssaldona för de samkommuner du valt. Till höger i rapporten kan du välja vilka konton du vill granska.