Samkommunernas kvartalsrapportering

Från och med 2021 rapporterar samkommunerna utfallet för innevarande års ekonomi kvartalsvis till Statskontoret. Vad gäller de helheter som ingår i kvartalsrapporteringen publiceras på undersidorna till denna del rapporter om kontosaldona i en enskild samkommuns resultaträkning, och en jämförelserapport över kontosaldona i samkommunernas resultaträkningar. På webbplatsen finns också separata rapporter om de enskilda samkommunernas externa investeringar samt en jämförelserapport över samkommunernas externa investeringsspecifikationer. Det publiceras också separata rapporter över uppgifterna i samkommunernas balansräkningar för de enskilda samkommunerna samt en jämförelserapport över kontona i balansräkningen.

Med rapporten nedan kan du granska saldona för kontona i en enskild samkommuns resultaträkning. Du kan välja om du vill granska intäkterna eller kostnaderna i resultaträkningen. På den andra fliken i rapporten kan du granska uppgifterna i tabellform.