Budgetjämförelse av samkommuner

Med rapporten nedan kan du jämföra uppgifterna för flera samkommuners budgetar och ekonomiplaner för önskad rapporteringsperiod.