Samkommunernas budget- och planeringsuppgifter

I rapporten nedan visas budgeten för enskilda samkommuner för önskad period. På andra fliken i rapporten visas alla budget- och ekonomiplanuppgifter för önskad samkommun och rapporteringsperiod.

EXEMPEL PÅ ÅREN UNDER EN RAPPORTERINGSPERIOD:
Rapporteringsperiod 2021
Budget för innevarande period 202x-1 = 2020
Budget 202x =  2021
Ekonomiplan 202x+1 = 2022
Ekonomiplan 202x+2 = 2023