Samkommunernas bokslutsprognoser

Från och med 2021 rapporterar samkommunerna sina bokslutsprognoser för innevarande år till Statskontoret efter utgången av det första halvåret. Rapporten Bokslutsprognos grundar sig på samkommunens prognos för hur bokslutet kommer att se ut vid utgången av året. Av uppgifterna i bokslutsprognoserna har separata rapporter sammanställts för granskning av en enskild samkommuns bokslutsprognos, för jämförelse av en samkommuns bokslutsprognos och budget samt för jämförelse av olika samkommuners bokslutsprognoser.

Med nedanstående rapport kan du granska en enskild samkommuns bokslutsprognos. Du kan välja samkommun i rullgardinsmenyn. Rapporten kan granskas som en tabell på rapportens andra flik.