Samkommunernas ekonomi

Samkommuner är sammanslutningar som kommuner kan bilda för gemensamma funktioner. Det finns såväl lagstadgade som frivilliga samkommuner. Det finns tre olika typer av lagstadgade samkommuner: sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt och landskapsförbund.

Rapporteringsenheterna för samkommuner består av budget- och planeringsuppgifter och kvartalsrapporteringsuppgifter. Du kan ta reda på om rapporteringsenheterna och de rapporter som genereras från dem på sidorna nedan.