Samkommunernas ekonomi

Samkommuner är sammanslutningar som kommuner kan bilda för gemensamma funktioner. Det finns såväl lagstadgade som frivilliga samkommuner. Det finns tre olika typer av lagstadgade samkommuner: sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt och landskapsförbund. I rapporten nedan visas budgeten för enskilda samkommuner för önskad period. På andra fliken i rapporten visas alla budget- och ekonomiplanuppgifter för önskad samkommun och rapporteringsperiod.

Öppna rapporteringsvyn i helskärmsläge

EXEMPEL PÅ ÅREN UNDER EN RAPPORTERINGSPERIOD:
Rapporteringsperiod 2018
Budget för innevarande period 202x-1 = 2017
Budget 202x =  2018
Ekonomiplan 202x+1 = 2019
Ekonomiplan 202x+2 = 2020