Nyckeltal i kommunernas resultaträkningar på en karta

Med nedanstående kartrapport kan du granska saldona på konton i resultaträkningen i kvartalsrapporteringen för kommuner i Fastlands-Finland i relation till invånarantalet. Du kan välja rapporteringsperiod och det nyckeltal du vill granska.