Nyckeltal i kommunernas balansräkningar på en karta

Med nedanstående rapport kan du granska saldona på konton i balansräkningen i kvartalsrapporteringen för kommuner i Fastlands-Finland i relation till invånarantalet. Du kan välja rapporteringsperiod och det nyckeltal du vill granska. På kartan är kommunens färg mörkare ju högre värde nyckeltalet i fråga har.