Kommunens investeringsspecifikationer

Med nedanstående rapport kan du granska externa investeringsspecifikationer i kvartalsrapporteringen för en enskild kommun utifrån olika utgiftstyper. Du kan välja rapporteringsperiod, kommun och den utgiftstyp vars specifikation du vill granska. På rapportens andra flik finns samma uppgifter i tabellformat.