Kommunens investeringsspecifikationer på en karta

Med nedanstående kartrapport kan du granska nyckeltalen i externa investeringsspecifikationer i kvartalsrapporteringen för kommuner i Fastlands-Finland i relation till invånarantalet. Du kan välja rapporteringsperiod samt utgiftstyp och under den de nyckeltal vars värde du vill granska. På kartan är färgen på varje kommun mörkare ju högre värde nyckeltalet i fråga har.