Kommunens balansräkning

Med nedanstående rapport kan du granska balansräkningen i kvartalsrapporteringen för en enskild kommun. Du kan välja rapporteringsperiod och den kommun du vill granska. Med knappen Aktiva och passiva kan du välja den sida av balansräkningen vars poster du vill granska. På rapportens andra flik finns samma uppgifter i tabellformat.