Jämförelserapport över kommunernas resultaträkningar

Med nedanstående rapport kan du granska resultaträkningarna i kvartalsrapporteringen för de kommuner du valt. Du kan välja rapporteringsperiod, önskade kommuner, önskade nyckeltal samt om du vill granska talen i relation till kommunernas invånarantal eller som absoluta tal.