Jämförelserapport över kommunernas balansräkningar

Med nedanstående rapport kan du jämföra balansräkningskontona från en vald rapporteringsperiod i kvartalsrapporteringen för de kommuner du valt. Du kan också välja vilka konton du vill granska. Värdena kan granskas som absoluta tal eller som tal i relation till invånarantalet.