Jämförelserapport över kommunens investeringsspecifikationer

Med nedanstående rapport kan du granska nyckeltalen i externa investeringsspecifikationer i kommunernas kvartalsrapportering för de kommuner du valt. Du kan också välja rapporteringsperiod och den utgiftstyp vars nyckeltal du vill granska. Talen kan jämföras som absoluta tal och som tal i relation till invånarantalet.