Kommunernas kvartalsrapportering

Från och med 2021 rapporterar kommunerna utfallet för innevarande års ekonomi kvartalsvis till Statskontoret. Vad gäller de helheter som ingår i kvartalsrapporteringen publiceras i denna del inklusive undersidor rapporter om kontosaldona i en enskild kommuns resultaträkning, en kartvy över nyckeltalen i resultaträkningen i förhållande till invånarantalet samt en jämförelserapport över kommunernas resultaträkningar. Utöver dessa finns det separata rapporter över de enskilda kommunernas externa investeringar, en kartvy över externa investeringsspecifikationer i förhållande till invånarantalet samt en jämförelserapport över kommunernas externa investeringsspecifikationer.

Det finns separata rapporter över uppgifterna i kommunernas balansräkningar för de enskilda kommunerna, en kartvy i förhållande till invånarantalet samt en jämförelserapport över kontona i balansräkningen.

Med rapporten nedan kan du granska saldona för kontona i en enskild kommuns resultaträkning. I rapporten kan du välja om du vill granska intäkterna eller kostnaderna i resultaträkningen. På den andra fliken i rapporten kan du granska uppgifterna i tabellform.