Kommunernas inkomstskattesatser på kartan

I kartvyn har kommunernas inkomstskattesatser graderats så att ju större inkomstskattesats, desto mörkare är kommunens färg. I kartvyn till höger kan man välja rapporteringsperiod och det år som ingår i rapporteringsperioden och som man vill granska. De gråa kommunerna har inte uppgett sin inkomstskattesats.

OBS! Kommunerna är inte tvungna att ange sin inkomstskattesats för budgetåret 202x under rapporteringsperioden, men uppgifterna måste anges för de följande åren. Därför är kartans färg mycket olika för olika år under samma rapporteringsperiod.