Kommunala budgetar efter landskap

I den landskapsspecifika rapporten är standardvalet alla Finlands kommuners budgetuppgifter sammantaget. Önskad rapporteringsperiod kan ställas in för rapporten. I landskapsmenyn väljer man för vilket landskaps kommuner man vill se budgetuppgifterna. På rapportens andra flik visas budget- och ekonomiplanuppgifterna för det valda landskapet i en tabell med uppgifterna totalt för hela landskapet eller efter kommun.

På den tredje fliken visualiseras nyckeltalen för de statistiska uppgifterna över kommunerna i det valda landskapet: minimi, maximi, medeltal, median, undre kvartil och övre kvartil.