Kommunernas budget- och planeringsuppgifter

Uppgifterna om kommunernas ekonomi baserar sig på de uppgifter som kommunerna själva lämnat in i Statskontorets informationstjänst om kommunekonomin. Uppgifter om kommunernas budget och planering lämnas in årligen till Statskontoret. I den rapporteringshelhet som lämnas in för varje år ingår uppgifter för fyra år: föregående år, följande år (det vill säga budgetåret) samt ekonomiplanen för de två därpåföljande åren.

Öppna rapporteringsvyn i helskärmsläge

I rapporten ovan kan uppgifter om enskilda kommuners budgetår visas. I rullgardinsmenyn kan man välja  kommun och  rapporteringsperiod för rapporten . Standardvalet är de slutliga budgetuppgifterna. Om det finns preliminära eller godkända uppgifter att tillgå men inte ännu slutliga, kan också dessa granskas via Materialets status. Alla uppgifter som lämnats in under rapporteringsperioden visas i en tabell på den andra fliken.

EXEMPEL PÅ ÅREN UNDER EN RAPPORTERINGSPERIOD:
Rapporteringsperiod 2020
Budget för innevarande period 202x-1 = 2019
Budget 202x =  2020
Ekonomiplan 202x+1 = 2021
Ekonomiplan 202x+2 = 2022