Nyckeltal i kommunernas bokslutsprognoser på en karta

Med nedanstående kartrapport kan du granska nyckeltalen i bokslutsprognoserna för kommuner i Fasta Finland i relation till invånarantalet. Du kan välja rapporteringsperiod och de nyckeltal som du vill granska. På kartan är färgen för varje kommun mörkare ju högre värde nyckeltalet i fråga har.