Jämförelse av kommunernas bokslutsprognoser och budgetar

Med nedanstående rapport kan du jämföra bokslutsprognosen och budgeten för samma år för en enskild kommun. Jämförelseuppgifterna kan granskas som en tabell på rapportens andra flik.