Kommunernas bokslutsprognoser

Från och med 2021 rapporterar kommunerna sina bokslutsprognoser för innevarande år till Statskontoret efter utgången av det första halvåret. Rapporten Bokslutsprognos grundar sig på kommunens prognos för hur bokslutet kommer att se ut vid utgången av året. Av uppgifterna i bokslutsprognoserna har separata rapporter sammanställts för granskning av en enskild kommuns bokslutsprognos, för jämförelse av en kommuns bokslutsprognos och budget, för jämförelse av nyckeltalen för kommuners bokslutsprognoser som en kartvy samt för jämförelse av olika kommuners bokslutsprognoser.

Med nedanstående rapport kan du granska en enskild kommuns bokslutsprognos. Välj önskad kommun i rullgardinsmenyn. I menyn finns endast de kommuner som har skickat sin bokslutsprognos till Kommunekonomins informationstjänst, som administreras av Statskontoret, och godkänt den.