Kommunens externa finansieringsanalys

Med nedanstående rapport kan du granska finansieringsanalys för de kommuner du valt. Du kan välja rapporteringsperiod, önskade kommuner, önskade nyckeltal samt om du vill granska talen i relation till kommunernas invånarantal eller som absoluta tal.