Jämförelserapport över kommunala balansenheters resultaträkningar

Med nedanstående rapport kan du jämföra resultaträkningarna för de kommunala affärsverk eller balansenheter för vattenförsörjning du valt. Du kan välja önskade organisationer i organisationsmenyn eller enligt ett bestämt verksamhetsområde i menyn för verksamhetsområden eller enligt organisationstyp. Till höger i rapportens kan du välja de nyckeltal i resultaträkningen som du vill granska.