Jämförelserapport över kommunala balansenheters finansieringsanalyser

Med nedanstående rapport kan du jämföra finansieringsanalyserna för de kommunala affärsverk eller balansenheter för vattenförsörjning du valt. Du kan välja önskade organisationer i organisationsmenyn, enligt verksamhetsområde i menyn för verksamhetsområden eller baserat på organisationstyp.