Jämförelserapport över kommunala balansenheters balansräkningar

Med nedanstående rapport kan du jämföra balansräkningarna för de kommunala affärsverk eller balansenheter för vattenförsörjning du valt. Du kan välja önskade organisationer i menyn eller det verksamhetsområde vars balansenheter du vill granska i menyn för verksamhetsområden.