Finansieringsanalys för kommunal balansenhet

Med nedanstående rapport kan du granska finansieringsanalysen för det enskilda kommunala affärsverk eller den balansenhet för vattenförsörjning du valt. På den andra fliken i rapporten kan du granska finansieringsanalysen i tabellformat.