Balansräkning för kommunal balansenhet

Med nedanstående rapport kan du granska balansräkningen för det enskilda kommunala affärsverk eller den balansenhet för vattenförsörjning du valt. Du kan välja om du vill granska posterna på balansräkningens aktiva- eller passiva-sida. På den andra fliken i rapporten kan du granska uppgifterna i tabellformat.