De kommunala balansenheternas ekonomi

Kommunala balansenheter är kommunala affärsverk och balansenheter för vattenförsörjning. Från och med 2021 rapporterar kommunala balansenheter utfallet för innevarande års ekonomi kvartalsvis till Statskontoret. Siffrorna är kumulativa summor vid rapporteringstidpunkten.  Vad gäller de helheter som ingår i denna så kallade kvartalsrapportering publiceras på denna sida inklusive undersidor uppgifter om resultaträkningar, balansräkningar och finansieringsanalyser för kommunala affärsverk och balansenheter för vattenförsörjning.

De kommunala affärsverken och balansenheterna för vattenförsörjning har för tydlighetens skull i organisationslistan i rapporten slagits samman med den kommun som uppgett uppgifterna, men de kan också producera sina tjänster för andra kommuner.

Med rapporten nedan kan du granska resultaträkningen för det enskilda kommunala affärsverk eller den balansenhet för vattenförsörjning du valt. På den andra fliken i rapporten kan du granska uppgifterna i tabellform.